Card image cap
Tổng hợp tài liệu ôn thi Tokutei Gino 1 & 2 các ngành nghề

Tổng hợp tài liệu ôn thi Tokutei Gino 1 & 2 các ngành nghề: chế biến thực phẩm, nhà hàng, kaigo, nông nghiệp, khách sạn,…