No Img

Khóa học nổi bật

Học viên nói về chúng tôi

Bài viết nổi bật

Tổng hợp tài liệu ôn thi Tokutei Gino 1 & 2 các ngành nghề

Tổng hợp tài liệu ôn thi Tokutei Gino 1 & 2 các ngành nghề: chế biến thực phẩm, nhà hàng, kaigo, nông nghiệp, khách sạn, xây dựng...

Giáo viên của chúng tôi

Sensei Dương Mai

2 năm rưỡi quản lý TTS về ngành thực phẩm, bò sữa, gốm sứ, xây dựng
2 năm dạy luyện thi Tokutei Ginou các chuyên ngành Nông nghiệp, Kaigo, Thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn
2 năm dạy tiếng Nhật, luyện thi JLPT N5-N3
Bằng tiếng Nhật sử dụng trong công việc (仕事で使えるビジネス日本語資格), JLPT N2

Sensei Mai Anh

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Nhật Ngữ, JLPT N1, 3 năm làm thông dịch tại Việt Nam, 3 năm quản lý TTS tại Nhật 2 năm dạy luyện thi Tokutei Ginou các chuyên ngành Nông nghiệp, Kaigo, Thực phẩm, Nhà hàng, Khách sạn

Sensei Nguyễn Quân

JLPT N2, 4 năm sinh sống học tập, làm việc tại Nhật.
Kinh nghiệm quản lý sản xuất, lập kế hoạch sản xuất trong nhà máy in ấn lớn tại Kanagawa.
Thông dịch thương mại
2 năm kinh nghiệm dạy tiếng nhật các trình độ từ N5,N4,N3,N2
5 năm dạy luyện thi chứng chỉ Tokutei Gino các ngành nhà hàng, thực phẩm, kaigo